• کتاب دانشنامه‌ حافظ و حافظ ‌پژوهی در بوته نقد قرار می گیرد

    روابط عمومی مرکز حافظ شناسی در گزارش روز پنجشنبه خود اعلام کرد: این نشست، هشتم دی ماه ۹۷ از ساعت ١٦:٣٠در سالن شهید منتظری دانشکده علوم دانشگاه شیراز واقع در چهار راه ادبیات، ساختمان شمار یک برگزار می شود. در این نشست، منصور پایمرد، کاووس حسن‌لی، رضا رستگاری و فرزانه معینی به‌ معرفی و نقد […]