مسابقه نقاشی با موضوع نماز ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این واحد دانشگاهی برگزار شد. " />نقاشی با موضوع نماز Archives | دیارحافظ