• انتخابات شورای دانشجویی نظام پرستاری در جهرم برگزار می‌شود

    انتخابات شورای دانشجویی سازمان نظام پرستاری ۲۲ اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار می‌شود. شعارسال: انتخابات شورای دانشجویی سازمان نظام پرستاری ۲۲ اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار می‌شود. انتخابات شورای دانشجویی سازمان نظام پرستاری روز ٢٢ اسفند ماه ٩۶ در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم برگزار می شود. ثبت نام […]