• تسهیلات بیشتر جهت پیمانکاران در راه است

    ایلنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با اشاره به جایگاه متعالی شورای فنی استان در مدیریت پروژه‌های عمرانی ایجاد شرایط بهتر جهت پیمانکاران و رفع موانع موجود…