• فروشندگان دوره گرد از عرضه محصولات غذایی و بهداشتی بپرهیزند

    شیراز-ایرنا- مدیر اداره نظارت بر فرآورده های غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با توجه به غیرقابل جبران بودن آثار و عوارض جانبی استفاده از محصولات غیرمجاز، به فروشندگان دوره گرد هشدار داده می شود که از عرضه محصولات غذایی و بهداشتی بپرهیزند.