استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان بر روانشناسی منطبق با آموزه‌های اسلامی در جامعه تأکید کرد و ائمه معصوم را بهترین نمونه روانشناسان دانست. " />نشست علمی تخصصی چالش یك روانشناس Archives | دیارحافظ