دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گفت: برگزاری نشست‌های علمی برای دانشجویان ضروری بوده و نوعی حس خودباوری و عزت‌نفس ایجاد می‌کند. " />نشست‌های علمی Archives | دیارحافظ