• چشمان بختگان به تدبیر مسئولان خشکید

    ۱۳ سال از خشک‌شدن دومین دریاچه بزرگ ایران می‌گذرد و مسئولان همچنان درگیر تشکیل کارگروه هستند. شعار سال: دریاچه بختگان به عنوان دومین دریاچه بزرگ کشور در حالی سال‌هاست با خشکی دست و پنجه نرم می‌کند که مسئولان امر برای احیای آن کارگروه تشکیل داده و بازدید هوایی انجام می‌دهند. دریاچه بختگان در ۱۸۰ کیلومتری […]