• نرگسِ زارهای فارس در خطر نابودی

    خشکسالی، گردشگری غیرمسئولانه و غارت نرگس‌ها، این منابع طبیعی دو هزار ساله استان فارس را تهدید می‌کند. شعار سال: بزرگ‌ترین نرگس‌زارهای کشور در استان فارس قرار گرفته است، اما این روزها در کنار خشکسالی و کم‌آبی شدید، گردشگران هم به عامل تخریب این گلزارها تبدیل شده‌اند. اگر حدود ۱۰ سال قبل از جاده سیرجان به سمت […]