• پروازهایی که ناتمام ماند

    شیراز- ایرنا- بسیاری برای مسافرت‌های خود در سال ۱۳۹۷ سفرهای هوایی را برگزیدند، اما گاه برخی اتفاقات این پرواز‌ها را به مقصد نرساند.