• محاکمه

    در این یادداشت به قلم سعید رضا امیرآبادی آمده است: به راستی لقب رادیکال، بر قامت کارلوس کی روش سنگینی نمی کند. به میلیون ها هوادار تیم ملی نگاه کنید. هیچ کس دربرابر عملکرد مرد پرتغالی بی تفاوت نیست. گروهی، عملکرد ساختارشکنانه و جریان ستیزش را ستایش می کنند و عده ای، هیچ گاه نتوانسته […]