• ۳۳ درصد از مراجعان مصدومان سوختگی فارس کودکانند

    شیراز – ایرنا – رئیس مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر لزوم مراقبت بیشتر از کودکان در برابر آسیب های ناشی از سوختگی تاکید کرد و گفت: از مجموع ۴۴۴ مصدوم سوختگی در ۸ ماه امسال در استان فارس ۳۳ درصد کودکانند.