• ایران در کاهش مرگ و میر ناشی از سوختگی موفق بوده است

    شیراز-ایرنا- قائم مقام و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران در دستیابی به شاخص های کاهش مرگ و میر ناشی از سوختگی موفق بوده است و هم اینک در جایگاه متوسطی در جهان قرار داریم.