• نداشتن مرکز پاسخگویی عملیاتی؛ کمبود اساسی هلال احمر فارس

    گروه اجتماعی ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس، نداشتن یك مرکز پاسخگویی عملیاتی كه چند انبار داشته باشد، در کنارش هلیکوپتر بتواند بنشیند و بارگیری کند و به جاهای صعب العبور ببرد و همچنین نداشتن اردوگاه فرهنگی، امدادی و آموزشی را از جمله كمبودهای این جمعیت در استان اعلام كرد.