• كارگاه آموزشی ازدواج در دانشگاه شیراز آغاز به كار كرد

    گروه اجتماعی ـ كارگاه آموزشی ۳ روزه ازدواج با عنوان «بله برون» ویژه دانشجویان و جوانان با مشاركت كانون قرآن و عترت دانشگاه شیراز در این دانشگاه از امروز آغاز به كار كرد. به گزارش ایكنا از فارس، كارگاه آموزشی ازدواج با عنوان «بله برون» ویژه دانشجویان و جوانان به‌مدت ۳ روز از امروز، ۲۵ […]