• کار درمانی نقش مهمی در بهبود بیماران اعصاب و روان دارد

    شیراز-ایرنا- کارشناس کار درمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: کار درمانی نقش مهمی در بهبود بیماران بستری در بخش اعصاب و روان دارد و نتایج این شیوه درمان برای این دسته از بیماران با توجه به شرایط و شدت اختلالات آنها متفاوت است.