• کارخانه قند فسا برای تعطیل نشدن ۶ ماه مهلت دارد

    شیراز-ایرنا- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: کارخانه قند شهرستان فسا برای رفع آلودگی های زیست محیطی ناشی از این کارخانه ۶ ماه مهلت دارد و اگر ظرف این مدت، مشکل آن برطرف نشود این واحد تولیدی تعطیل خواهد شد.