• کشتی گیر فارس نشان طلای آسیا را کسب کرد

    شیراز-ایرنا- محمد رضا گرایی، کشتی گیر شرکت کننده از استان فارس مدال طلای رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را که در چین برگزار شد برای نخستین بار کسب کرد.

  • کشتی گیر شیرازی مدال طلای آسیا را از دست داد

    شیراز -ایرنا – محمد علی گرایی کشتی گیر شیرازی از راه یابی به مرحله نهایی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که در شهر شی آن، کشور چین در حال بر گزاری است، بازماند و مدال طلا را از دست داد.