• تعطیلی ۱۸ واحد صنفی شیراز به دلیل تخلفات بهداشتی

    ایلنا: در پی نظارت و بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای انقلاب در فصل پایانی سال، ۱۸ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی و عرضه قلیان، تعطیل شد.

  • معاوضه قلیان با کتاب در فراشبند

    به‌منظور فرهنگسازی و تشویق مردم به کتابخوانی و مبارزه با مصرف قلیان، افرادی که قلیان به شبکه‌ بهداشت و درمان فراشبند فارس تحویل دهند یک جلد کتاب هدیه می‌گیرند. شعار سال: به‌منظور فرهنگسازی و تشویق مردم به کتابخوانی و مبارزه با مصرف قلیان، افرادی که قلیان به شبکه‌ بهداشت و درمان فراشبند فارس تحویل دهند یک […]