• قرآن و الگو و پایه زندگی در کشور های اسلامی است

    شیراز (پانا)_ معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه ۲ شیراز در حاشیه برگزاری مسابقات قرآن و عترت به راهنمای زندگی انسانها یعنی قرآن اشاره کرد. بانشی گفت : الگو رفتاری و شخصیتی تمام افراد در کشور های اسلامی قران کریم است و با پیروی از دستورات قران برنامه راهبردی زندگی را پیش میبرند و مفسران […]