• مردمی که قبرستان شیراز پارک تفریحی آن هاست

    «همین که اسم محله ما میآید، مردم به ما بدبین می شوند؛ می گویند ساکن فلان جا هستید؟ آن وقت فکر می کنند ما خلافکاریم». شعار سال: این را رضا سلیمانی می گوید؛ یکی از اهالی بلوار ابوذر غفاری. بلواری که از دارالرحمه شیراز شروع میشود و آخرش میرسد به محله «دهپیاله». روستایی که در روند […]