• خانه تکانی اساسی در باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز

    شیراز-ایرنا- پس از ناکامی تیم فجر شهید سپاسی شیراز در لیگ فوتبال دسته یک کشور که منجر به تغییر سه سرمربی شد، کادر فنی این تیم هم تغییر کرد تا متولیان این باشگاه دست به یک خانه تکانی اساسی بزنند.