رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان فارس گفت: دانشگاه‌های آزاد اسلامی این استان در اجرای برنامه‌های راهبردی پژوهش مصمم باشند. " />فعالیت‌های پژوهشی Archives | دیارحافظ