• قرآن محور فعالیت‌های فرهنگی باشد

    رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی حول محور قرآن کریم تأکید کرد.