سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا از افزایش رشته‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه مجتمع آموزشی سمای این واحد دانشگاهی در سال جاری خبر داد. " />فضای آموزشی Archives | دیارحافظ
  • توسعه مجتمع آموزشی سمای بیضا در سال ۹۸

    سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا از افزایش رشته‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه مجتمع آموزشی سمای این واحد دانشگاهی در سال جاری خبر داد.

  • تعطیلی مدارس و افزایش مهاجرت از روستاهای فارس

    حادثه تصادف دانش‌آموزان در شهرستان بوانات به دلیل تعطیلی مدرسه رخ داد موضوعی که مهاجرت از روستا را نیز افزایش داده است. شعارسال: حادثه تصادف دانش‌آموزان در شهرستان بوانات به دلیل تعطیلی مدرسه رخ داد موضوعی که مهاجرت از روستا را نیز افزایش داده است. باز هم حادثه برای دانش‌آموزان رخ داد اما این بار […]