امیر نصیرزاده در دیدار با خانواده شهدا در شیراز گفت: تکریم از شهدا مربوط به زمان خاصی نیست. " />فرمانده نیروی هوایی ارتش Archives | دیارحافظ