فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمبید گفت:‌ بحث شناسایی تفکر تاکتیکی دشمن نقش بسیار مهمی در مسائل راهبردی انقلاب اسلامی دارد. " />فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمبید Archives | دیارحافظ