مسئول قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان از برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت با حضور دانشجویان، کارکنان و استادان در این واحد دانشگاهی برگزار شد. " />فرشاد طاهری Archives | دیارحافظ