• “بشارجان” آب ندارد

    قطعی آب به علت شکستگی و فرسودگی لوله‌های آب در روستای بشارجان شهرستان ممسنی عطش را بر کام مردم این روستا نشانده و اهالی سخت‌کوش آن حدود ۱۲ روز است آب ندارند. شعارسال: قطعی آب به علت شکستگی و فرسودگی لوله‌های آب در روستای بشارجان شهرستان ممسنی عطش را بر کام مردم این روستا نشانده […]