• گل‌هایی که به جان تخت جمشید افتاده‌اند

    شعار سال: سال‌هاست بسیاری از کارشناسان، گلسنگ و مخاطرات آن را برای تمام سازه‌های سنگی نظیر تخت‌جمشید که تمام شکوه آن به نقش‌برجسته‌هایش است، یادآور شده‌اند اما انگار در مقابل این آفت همه تسلیم شده‌اند. صاحب‌نظران اعتقاد دارند که افزایش رطوبت در خاک و هوای محوطه‌های باستانی در کنار فقدان مراقبت‌های کارشناسی و علمی موجب […]