• سوء استفاده از کارت بازرگانی پیگیری قضایی دارد

    شیراز – ایرنا – مدیر کل امور مالیاتی استان فارس سوء استفاده از کارت های بازرگانی برای فرار مالیاتی را تخلف دانست و اظهار داشت: مرجع قضایی نسبت به تخلفات دراین حوزه و استفاده از کارت های اجاره ای رسیدگی می کند.