• بنزین یورو ۴ به شیراز باز می گردد

    شیراز – ایرنا – مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس بیان داشت : طی روزهای آینده با توزیع بنزین یورو ۴ در جایگاه های عرضه سوخت شیراز این فرآورده در اختیار شهروندان قرار می گیرد و وقفه سه ماهه توزیع این محصول درشیراز پایان می یابد.