استاندار فارس گفت: امروز در کشور و استان نیاز است که بیش از پیش به سمت استفاده از خلاقیت، دانش و تفکر حرکت کنیم. " />فارغ‌التحصیلان دانشگاهی Archives | دیارحافظ