• آب رفتن نصف جمعیت «اعلا الدوله» به دلیل نبود راه روستایی

    در همه روستاها مردم به دلیل خشکسالی مجبور به مهاجرت می‌شوند اما در روستای «اعلا الدوله» سروستان به دلیل نبود تنها ۹ کیلومتر راه روستایی مردم مجبور به مهاجرت هستند. شعارسال: در همه روستاها مردم به دلیل خشکسالی مجبور به مهاجرت می‌شوند اما در روستای «اعلا الدوله» سروستان به دلیل نبود تنها ۹ کیلومتر راه […]