• حكمت سیاسی و دینی را می‌توان بزرگترین سرمایه در دنیا دانست

    گروه اجتماعی ـ رئیس انجمن حكمت و فلسفه ایران با بیان اینكه حکمت سیاسی و دینی را می‌توان بزرگترین سرمایه در دنیا دانست، گفت: غرب علوم از حكمت را جدا كرده است. به گزارش ایكنا از فارس، غلامرضا اعوانی، رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران امروز، ۹ اسفندماه در همایش ملی «علامه شمس‌الدین محمد خفری» […]