• روز «مهرورزی و نوع‌دوستی» در تقویم ملی ثبت شود

    گروه اجتماعی ــ استاندار فارس پیشنهاد داد تا روز ۵ فروردین که در آن روز، مردم شیراز حماسه مهمان‌نوازی و مهرورزی را بعد از وقوع سیل به منصه ظهور رساندند به نام روز «مهرورزی و نوع‌دوستی» در تقویم ملی کشور به ثبت برسد.

  • ملتی كه شهادت دارد، از تحریم نمی‌هراسد

    گروه اجتماعی ــ استاندار فارس با بیان اینکه شهادت و ایثار در آموزه‌های دینی اسلام است، گفت: ملتی که شهادت و ایثار در راه وطن و دین را سعادت می‌داند، از تحریم نمی‌هراسد.