• خنج لرزید

    تخلف در قوه قضاییه یک درصد است که باید حذف بشود.

  • مزایجان لرزید

    رعایت نکات بهداشتی ضامن سلامتی زائران اربعین حسینی است.