• مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس منصوب شد

    با حکم استاندار فارس، سید علی نقی طبیب لقمانی به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس منصوب شد. شعار سال: به گزارش دریافتی از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، در حکم سید محمد علی افشانی خطاب به سید علی نقی طبیب لقمانی آمده است: نظر به تجربیات […]