رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر گفت: می‌توانیم از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای بهره‌برداری و کسب درآمدهای غیرشهریه‌ای استفاده بهینه کرد. " />علم و دانش Archives | دیارحافظ