امام‌جمعه لارستان گفت: باید در کنار علم‌آموزی به پرورش جوانان اهمیت بدهیم تا هویت آنان ساخته شود. " />علم آموزی Archives | دیارحافظ