• آموزش عشایری ، یادگار جاویدان بهمن بیگی

    شیراز- ایرنا- اولین ها همیشه به یادگار می مانند اولین قدم زدن کودکان یا اولین کلمه ای که آنها صحبت می کنند یا اولین معلمی که دریچه ای از علم را پیش روی افراد باز می کند و آنها را از جهل و تاریکی به سمت نور و روشنایی هدایت می کند ،محمد بهمن بیگی هم در آموزش عشایری ایران جزو اولین ها بود.

  • نهمین جشنواره فرهنگی ایل خمسه در خرامه برگزار شد

    شیراز-ایرنا- نهمین جشنواره فرهنگی و ادبی ایل عرب خمسه با هدف زنده نگه داشتن آداب،رسوم و فرهنگ این طایفه عشایری استان فارس عصر جمعه در شهرستان خرامه برگزار شد.