• پای صحبت روشن‌دلی که سنگ‌تراشی می‌کند؛ صاحب دلی از دیار خُنج

    خُنج (پانا) – او خورشیدی است روشن اگرچه تاریکی چشمش را به ظاهر نابینا کرده، پیرمرد روشن دل خُنجی با چشمانی نابینا به شغل سنگ تراشی مشغول است او اراده ای پولادین دارد که دل سنگ را می شکافد وطرحها ونقش‌های زیبایش روی سنگ چشمها را می نوازد. عبدالعزیز غفاری پیرمرد روشن دل خُنجی بیش […]