رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان گفت: تبدیل چالش‌ها و تهدیدها به فرصت مهم‌ترین درس انقلاب اسلامی است. " />ظرفیت نیروی انسانی Archives | دیارحافظ