رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده گفت: با توجه به کارکرد طرح پایش آزاد، پایان‌نامه‌های دانشجویی را به سمت موضوعات مورد نظر این طرح هدایت کرده‌ایم. " />طرح پایش آزاد Archives | دیارحافظ