دانش آموزان سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی طرح ضیافت قدس استان فارس را به خود اختصاص دادند. " />طرح قدس Archives | دیارحافظ