• رویکرد دولت تدبیر و امید دستیابی به عدالت در سلامت است

    شیراز ایرنا – معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به نخستین گردهمایی راه‌اندازی موسسات خیریه بیمارستانی استان فارس ابراز داشت:مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و ساختارمند مردم در امر سلامت،در راستای دست‌یابی به عدالت در سلامت از راهبردهای مهم دولت است.