• «بهار نكو» فارس به فعالان حوزه خانواده كشور معرفی شد

    گروه اجتماعی ـ در نشست مجمع فعالان حوزه خانواده كشور طرح «بهار نكو» ویژه استان به فعالان این حوزه معرفی شد. به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی شیراز، عبدالرسول همتی، معاون بهداشتی این دانشگاه در نشست مجمع فعالان حوزه خانواده كشور به ارائه معرفی طرح «بهار نكو» پرداخت […]