معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طرح آمایش سرزمینی، یک برنامه کشوری است و هدفش کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت است. " />طرح آمایش سرزمینی Archives | دیارحافظ
  • هدف طرح آمایش سرزمینی کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت است

    معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طرح آمایش سرزمینی، یک برنامه کشوری است و هدفش کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت است.

  • تکمیل طرح آمایش سرزمینی فارس طی یک ماه آینده

    معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس گفت: طرح آمایشی سرزمینی فارس که در ۲ بخش مراحل انجام را طی می‌کرد اکنون ۹۳ درصد پیشرفت دارد و طی یکماه آینده تکمیل خواهد شد. شعار سال: معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس گفت: طرح آمایشی سرزمینی فارس که در ۲ بخش مراحل انجام را طی می‌کرد […]