• استاد دانشگاه صنعتی شیراز جزء هفت پژوهشگر پراستناد جهان معرفی شد

    طاهر نیک‌نام استاد دانشگاه صنعتی شیراز در حوزه مهندسی جزء هفت پژوهشگر پراستناد دنیا معرفی شد. شعار سال:طاهر نیک‌نام استاد دانشگاه صنعتی شیراز در کنار شش دانشمند دیگر ایران، در بین تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم جهان قرار گرفت. بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه «کلاریویت آنالیتیکس» درباره «پژوهشگران پراستناد» جهان، هفت دانشمند ایرانی از […]