• انتخاب پنج روستای پایلوت گردشگری در استان فارس

    مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان فارس از انتخاب معرفی ٥ روستا در این استان به عنوان روستاهای پایلوت گردشگری در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: این روستاها از شهرستان‌های مختلف فارس انتخاب و معرفی خواهند شد. شعارسال: مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان فارس از انتخاب معرفی ٥ روستا در این استان به […]

  • مناطق نمونه گردشگری فارس رونق بگیرد/ ظرفیت ها دیده شود

    مناطق نمونه گردشگری فارس تاکنون چندان به عنوان فرصت ویژه گردشگری مد نظر قرار نگرفته، ظرفیت هایی که به اقتصاد گردشگری کمک شایانی می کند اما هنوز رونق ندارد. شعارسال: مناطق نمونه گردشگری فارس تاکنون چندان به عنوان فرصت ویژه گردشگری مد نظر قرار نگرفته، ظرفیت هایی که به اقتصاد گردشگری کمک شایانی می کند […]